Thursday, July 04, 2013

50 SOAL JAWAB RINGKAS BERKENAAN TAUHID


SOALAN 1

Soalan: Apakah tiga perkara utama yang wajib diketahui oleh seseorang manusia itu?

Jawapan: Perkara utama yang wajib diketahui oleh seorang manusia itu ialah mengenal Tuhan yang telah menciptakannya, mengetahui tentang agamaNya dan mengenali Nabi-Nya iaitu Muhammad Solallahualaihiwassalam

No comments: